[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.ปัตตานี
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
  ผู้อำนวยการ  นายประสพ ชนามุยา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   2   โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
  ผู้อำนวยการ  นายสมพงค์ สัจจาภรณ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   3   โรงเรียนสายบุรี"แจ้งประชาคาร"
  ผู้อำนวยการ  นายเสรี ยีดอรอแม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   4   โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายจำนงค์ แสงหวัง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   5   โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายธนกฤต นิลราช
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   6   โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
  ผู้อำนวยการ  นายสันติรักษ์ ไชยเอียด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   7   โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
  ผู้อำนวยการ  นายวิทยา อุหมัน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   8   โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี
  ผู้อำนวยการ  นายอดุลย์ สะมาแอ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   9   โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางดรุณี แก้วแสงอ่อน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   10   โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์
  ผู้อำนวยการ  นายลุกมาน หะยีกาเล็ง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   11   โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์
  ผู้อำนวยการ  นายวินัย ศรแก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  ratmuni@hotmail.com

  
   12   โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายสมชาย ขวัญมนิจ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   13   โรงเรียนแม่ลานวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางวิมลวัลย์ จุลพรหม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   14   โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายนิโซ๊ะ นิโมง
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 4 ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
  เบอร์โทร  073719771

  
   15   โรงเรียนสะนอพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายยาการียา อาแว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   16   โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายมะอับดุลรอพี วาแม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   17   โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางต่วนปาตีฮะ หัวเมือง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.